בפרויקטים גדולים יכול היזם לקבל ייעוץ מקצועי הקשור בחברות עמן יש לנו קשר:
General Polymer, Dayton Superior
-ו-   Key Resin במטרה להוזיל את עלויות הביצוע ע"י ייבוא ישיר של החומר מהיצרן, ובכך להבטיח את קבלת החומר המוזמן בכמות ובאיכות הנדרשת.
לצורך הביצוע ישנה רשימת קבלנים מומלצת.