יציקת משטחי חניה ורמפות מבטון. ניתן לקבל בגוונים שונים